Visie

De visie van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) behelst hetgeen zij op de lange termijn wil bereiken, namelijk een academisch gestoelde omgeving voor haar studenten en hun omgeving, voor de medewerkers van de IUASR en voor de samenleving in het algemeen.

De IUASR koestert een academisch steviger plaats in de Europese samenleving, maar we dragen ook bij aan de culturele ontwikkeling van Europa. In vijftig jaar tijd is Europa een multicultureel werelddeel geworden. Langzaam maar zeker is dat de realiteit van Europa geworden en wordt dit beeld als een verrijking van de Europese cultuur ervaren.

Reacties zijn gesloten.