Qoran recitatie

CORRECTE KORANRECITATIE

Iedere moslim dient de Koran, het Woord van Allah (God), in de Arabische taal te kunnen lezen. Het praktisch toepassen van de tajwiedregels is ongetwijfeld verplicht. Dit houdt in dat het vereist is om aan de regels van tajwied te houden tijdens de recitatie van de Koran.

De cursussen bieden de cursisten de ideale mogelijkheid om de koran te reciteren volgens de recitatieregels zoals het destijds aan de Profeet (vrede zij met hem) is geopenbaard.

Toelatingseis en aanbod

De cursussen zijn toegankelijk voor degenen die al het Arabische schrift kunnen lezen.

De lessen worden gescheiden aangeboden (mannen en vrouwen apart).

Op dit moment is het niet mogelijk een mannengroep te starten. Een reden hiervoor is dat het bij de mannen aan animo ontbreekt.

Hieronder wordt het aanbod van de vier cursussen nader toegelicht.

Cursus “Basiskennis Tajwied” Tajwied voor beginners

  • De Koran leren reciteren op de juiste manier volgens de basisregels van tajwied.
    • Articulatiepunten (magaridj al hoeroef).
    • Kenmerken van de Arabische letters (globaal).

De cursus duurt één of twee jaar naar gelang de vorderingen van de student.

Cursus “Certificaat Programma” Tajwied voor gevorderden

  • De Koran leren reciteren op een vloeiende manier volgens de juiste tajwiedregels.

Voorwaarde: de Koran kunnen reciteren met toepassing van een aantal tadjwiedregels.

  • De belangrijke onderwerpen van tajwied worden vrij diepgaand behandeld, zoals de articulatiepunten (magaridj al hoeroef) en de kenmerken van de Arabische letters (sifat al hoeroef).
  • Toetsen worden zowel mondeling als schriftelijk afgenomen.

                  Dit programma duurt twee jaar.

Cursus “Hifd” Het memoriseren van de Koran

  • Het memoriseren van de hele Koran of enkele soera’s en deze op de correcte wijze reciteren.

Voorwaarde: de Koran kunnen reciteren met toepassing van de tadjwiedregels.

De duur van de cursus is afhankelijk van de tempo en de keuze die de student(e) maakt.

Cursus “Ijaaza” Het volledig memoriseren van de Koran

  • Het reciteren van de hele Koran bij een bevoegd docent(e).

Voorwaarde: de Koran perfect kunnen reciteren met toepassing van de tadjwiedregels.

De duur van de cursus is afhankelijk van de tempo en de keuze die de student(e) maakt.

Getuigschrift

Cursisten die met goed gevolg de cursus hebben afgerond, krijgen een certificaat waarop vermeld staat over welk niveau ze beschikken.

Kosten

Voor het cursusjaar 2022 – 2023 bedraagt het cursusgeld €300,- of €400,- (exclusief  €30 administratiekosten). Deze is afhankelijk van de richting die u toegewezen krijgt na gesprek en toetsing. Zie Inschrijfformulier 2022-2023 voor meer informatie aangaande de bedragen voor elke cursus.

Beschikbaarheid

De dag en tijd waarop u de cursus kan volgen is afhankelijk van de richting die u toegewezen krijgt na gesprek en toetsing. U kunt op Inschrijfformulier 2022-2023 uw voorkeuren aangeven.

Jaarplanning en lesrooster

Klik hier voor de Jaarkalender-22_23.

Inschrijving

Klik op de volgende link om Inschrijfformulier 2022-2023 te openen. Deze kunt u ingevuld per post of mail naar ons toezenden. Vergeet niet de bijlagen eraan toe te voegen.

Postadres

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)
T.a.v. Qoran Instituut
Bergsingel 135
3037 GC Rotterdam

Mailadres

qoraninstituut@iuasr.nl

Reacties zijn gesloten.