Qoran recitatie

Tajwied is het reciteren van de Koran volgens de recitatieregels. Het doel is om de woorden uit de Koran te handhaven zoals ze destijds aan Profeet Mohammed ( vrede zij met hem ) geopenbaard zijn, dit om fouten te voorkomen tijdens het reciteren.

Heb jij de Qoran altijd al vloeiend willen reciteren? Of ken jij de Tajwied-regels al en wil je verder specialiseren? Doe dan mee aan de cursus van het Qoran Instituut!

Is het belangrijk?
Ja! Iedere moslim dient de Qoran, het Woord van Allah (God), in de Arabische taal te kunnen lezen. En het praktisch toepassen van de tajwied regels is ongetwijfeld verplicht. Dit houdt in dat het vereist is om aan de regels van tajwied te houden tijdens de recitatie van de Koran.

Kan ik deze cursus volgen?
De cursussen zijn toegankelijk voor degenen die al Arabisch kunnen lezen, zowel jong als oud ( vanaf 15 jr. ) en er zijn meerdere richtingen en leesstijlen. De cursus biedt de cursist(e) de ideale mogelijkheid om kennis te maken met de Qoran en er actief mee bezig te zijn. De lessen worden gescheiden aangeboden (mannen apart, vrouwen apart).

Richtingen
De cursus Qor
an recitatie wordt aangeboden in de leesstijlen Hafs en Warsh en de volgende 3 richtingen:

Richting Toelatingseisen Duur Riwaya/

leesstijl

Voertaal Kosten
1.     Begincursus Tajwied: niveau 1

 

Arabisch kunnen lezen 1 jaar Hafs Arabisch/NL € 300,-

per jaar

2.     Vervolgcursus Tajwied: niveau 2 De cursist heeft de begincursus met succes afgerond 1 jaar Hafs Arabisch/NL € 300,-

per jaar

3.     Tajwied certificaat programma Arabisch goed kunnen lezen, schrijven en redelijk begrijpen 2 jaar Hafs/warsh Arabisch/NL € 400,- per jaar
4.     Hifz&Itqaan /memoriseren van de koran

Het memoriseren van  heel de koran of enkele soera’s en deze op de correcte wijze reciteren.

De student heeft de cursus voor gevorderden met succes afgerond (instituut 2 jaar)

•Een toelatingsexamen

(mondeling en schriftelijk) afleggen als de student ergens anders de lessen heeft gevolgd

afhankelijk van het tempo en de keuze die de student maakt Hafs/warsh Arabisch/NL € 300,- per jaar
5.     Ijaaza

( getuigschrift  na studie en praktijk van Koran Recitatie )

Het reciteren van de koran  van kaft tot kaft bij een bevoegde docent(e).

•De student heeft de cursus voor gevorderden met succes afgerond (instituut 2 jaar), en kan op een vloeiende manier reciteren en volgens de juiste tajwied regels

•Een toelatingsexamen

(mondeling en schriftelijk) afleggen als de student ergens anders de lessen heeft gevolgd

afhankelijk van het  tempo van de student Hafs/warsh Arabisch/NL € 400,- per jaar

Cursus: Tajwied voor beginners (1 of 2 jaar)

 • De Qor’an leren reciteren op de juiste manier en volgens basistajwied regels.
  • Articulatie-punten (magaridj al hoeroef)
  • Kenmerken van de Arabische letters

Certificaat Programma: Tajwied voor gevorderden (2 jaar)

 • De Qor’an leren reciteren op een vloeiende manier en volgens de juiste tajwied regels.
  • Voorwaarde: koran kunnen reciteren met toepassing van een aantal tadjwied regels
  • De belangrijke onderwerpen van tajwied worden vrij diepgaand behandeld, zoals de Articulatie-punten (magaridj al hoeroef), kenmerken van de Arabische letters

Hifd: Het memoriseren van de Qor’an

 • Het memoriseren van heel de koran of enkele soera’s en deze op de correcte wijze reciteren.
  • Voorwaarde: koran kunnen reciteren met toepassing van tadjwied regels
  • Duur van cursus is afhankelijk van tempo en de keuze die de student maakt

Ijaaza: Het volledig memoriseren van de Qor’an

 • Het reciteren van heel de koran  bij een bevoegde docent(e).
  • Voorwaarde: koran kunnen reciteren met toepassing van alle tadjwied regels
  • Duur is afhankelijk van tempo en de keuze die de student maakt

Het curriculum van Qoran Instituut
Het curriculum van Qoran Instituut bestaat uit 4 cursussen en elke cursus bestaat uit verschillende vakken;

 • Tadjwied voor beginners en gevorderden (2 jaar)
 • Riwaaya (3 jaar)
 • Wetenschappen van Qiraaât (4 jaar)
 • Qoranische onderzoeken (4 jaar)

Richtingen_tajwied_beschrijving voor een korte omschrijving van de richtingen. De dag/tijd waarop u de cursus kan volgen is afhankelijk van de richting. U kunt op het inschrijfformulier 2020-2021 uw voorkeur aangeven.

Kosten
Het cursusgeld dat aan de cursus verbonden is bedraagt 300,- of 400,- per jaar (afhankelijk van de richting).

Getuigschrift
Cursisten die met goed gevolg de cursus hebben afgerond, krijgen een certificaat waarin vermeld staat over welk niveau ze beschikken.


Inschrijven

Klik op de volgende link voor het .

Klik hier voor de kalender 2020-2021.

Zend dit inschrijfformulier incl. bijlagen;

Per post naar het volgende adres:

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)
T.a.v. Qoran Instituut
Bergsingel 135
3037 GC Rotterdam

Of scannen en per mail naar  qoraninstituut@iuasr.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.