Master Islamitische Geestelijke Verzorging

Islamitische Geestelijke Verzorging is een gevestigd en succesvol studieprogramma in de toegepaste islamitische theologie, gecombineerd met sociale en culturele studies op een professioneel master niveau en is een belangrijk onderzoeksgebied in zowel geestelijke als morele zorg.

De opleiding behandelt de studie van de geestelijke verzorging zowel in brede zin (de vorming van beroep, professionele competenties en vaardigheden, menselijke normale en abnormale psychologie, persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, sociale psychologie, organisatorische en wettelijke aspecten van spirituele werknemers, enz.) als in meer specifieke zin de islamitische psychologische, spirituele en ethische aspecten van de geestelijke verzorging.

De studenten worden na hun opleiding Islamitische Theologie (of vergelijkbaar) verder opgeleid tot geestelijk verzorgers op een hoger academisch niveau. De combinatie van onderwerpen in de toegepaste ethiek en crisis psychologie met de reflecties van basis islamitische theologie biedt de professionele competenties en vaardigheden die studenten nodig hebben om te begrijpen en omgaan met complexe geestelijke en morele kwesties in kritieke fasen van het leven.

Niveau: HBO Master (voltijd)
Duur opleiding: 2 jaar
Voertaal: Nederlands
Kosten: Instellingscollegegeld en Studiefinanciering
Isat (CROHO-code) 70131

Wat kan ik ermee?
Wanneer jij na het succesvol afronden van de opleiding jouw diploma op zak hebt, dan ben jij officieel een Islamitisch Geestelijk Verzorger. Je mag titel Master of Arts gebruiken. Je kunt er dan voor kiezen om verder te studeren of om te werken.

Accreditatie en graden
Deze masteropleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse en Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit betekent dat na voltooiing van de opleiding de student een erkende Master (M) titel in Islamitische Geestelijke Verzorging ontvangt.

Studeren aan de IUASR
Het universiteitsgebouw waar colleges worden verzorgd ligt in het stadcentrum van Rotterdam, biedt een scala aan mogelijkheden voor studenten en universiteitswerknemers.

Opleidingsteam
Het opleidingsteam, dat uit ervaren docenten bestaat, combineert de werkervaringen met verschillende en actuele onderwerpen in de islamitische geestelijke en morele zorg (varierend van het drugsmisbruik onder moslimjongeren tot de islamitische palliatieve zorg) in onderwijs en onderzoek, en publiceert uitgebreid. Als werkenden op het gebied van de geestelijke verzorging zijn zij verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor geestelijke Verzorgers (VGVZ). Ze hebben contacten met deskundigen van de andere denominaties (christenen, joden, enz.), alsmede met andere academische geleerden in binnen- en buitenland.

Studieprogramma

Korte samenvatting van het studieprogramma

Programma Master Islamitische Geestelijke Verzorging

Het studieprogramma begint in september. Het diploma wordt behaald na succesvolle afronding van de onderwijseenheden. Het studieprogramma neemt vier voltijds studiejaren in beslag.

Klik hier voor het Programma Master Islamitische Geestelijke Verzorging 2022-2023 voor het studiejaar 2022-2023.

Scriptie
De scriptie (15 EC) is een verslaglegging van een onderzoek en de verdediging van een probleemstelling op een onderwerp op het gebied van Islamitische studies, waarin theoretische inzichten en de analyse van concrete gevallen met empirische gegevens zijn geintegreerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van de scriptiebegeleider. Het onderwerp van de scriptie wordt bepaald en gekozen door de student in overeenstemming met de scriptiebegeleider.

Graadvereisten
De graad Islamitische Geestelijke Verzorger (Master of Arts) (met 120 EC) wordt behaald na succesvolle afronding van de opleiding.

Verdere omschrijving van het studieprogramma
De volledige beschrijving van alle onderwerpen in dit studieprogramma kan gevonden worden in de studiegids van de opleiding.

Carrieremogelijkheden

De masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging bereidt de studenten voor de werkgelegenheid in een aantal sectoren, met inbegrip van moskeeën, ziekenhuizen, scholen, bedrijfsleven, sportverenigingen, raadgevende organisaties, gevangenissen en andere Justitiele Inrichtingen van het Ministerie van Justitie, politie, leger en andere gouvernementele organisaties. De afgestudeerde kan doorstroom naar andere opleidingen op het gebied van Geestelijke verzorging, heeft recht op register als erkende geestelijk verzorger in zorginstellingen, zoeken naar de postmaster academische mogelijkheden.

Klik PROCEDURE INSCHRIJVING voor de procedure met betrekking tot inschrijving en toelating.

Klik FAQ Aanmelding opleiding en aanvragen Studiefinanciering voor de FAQ

Klik INSCHRIJFFORMULIER OPLEIDING 2022-2023 M

Klik Privacyverklaring Islamic University of Applied Sciences Rotterdam

Toelatingseisen

De toelatingseisen zijn als volgt:

1. Bachelor diploma

Om toegelaten te kunnen worden tot deze HBO-master opleiding, dien je te beschikken over minimaal een van de volgende diploma’s:

1.1 Bachelor diploma Islamitische Theologie van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

Studenten met een diploma bachelor Islamitische Theologie van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) kunnen zich aanmelden. Echter, zij worden geacht te beschikken over de kennis, inzicht en vaardigheden in de orientatiemodules. Het orientatieprogramma (20 ECTS-studiepunten) bestaat uit de volgende modules:

De oriëntatiemodules EC
Psychologie 5
Islamitische psychologie 5
Ethiek in de Gezondheidszorg I 5
Sociale vaardigheden 5

1.2 Bachelor diploma Islamitische Wetenschappen van een Nederlandse universiteit of hogeschool

Studenten met een (vergelijkbare) bachelor (van 180 ECTS studiepunten) in Islamitische theologie van andere Nederlandse universiteiten of een (vergelijkbare) bachelor (van 240 ECTS studiepunten) in Islamitische theologie van andere Nederlandse HBO’s kunnen zich aanmelden. Missen deze studenten in hun cijferlijst de oriëntatiemodules (zie boven onder paragraaf 1.1), moeten zij eerst deze vakken volgen voordat zij worden toegelaten tot de opleiding.

1.3 Bachelor diploma in andere (nauw verwante) wetenschappen

Studenten met een bachelors diploma (van 180 ECTS studiepunten van een Nederlandse universitaire opleiding of van 240 ECTS studiepunten van een Nederlandse HBO opleiding) in sociale of gedragswetenschappen (met inbegrip van psychologie, sociologie, pedagogie, criminologie, human resources en maatschappelijk werk) die nauw verband houden met de geestelijke zorg, worden uitgenodigd om zich aan te melden.

Echter, zij moeten eerst een volledig pre-master programma volgen, want deze aanvragers worden geacht te beschikken over een solide basis van Islamitische Wetenschappen. Het pre-master programma (50 ECTS-studiepunten). bestaat uit de volgende voorbereidingsmodules:

a. Qoran Recitatie en Tadjwied (10 EC)

b. Inleiding in de Geloofsleer (5 EC)

c. Fiqh van aanbidding (5 EC)

d. Belangrijke Teksten uit de Hadith (5 EC)

e. Godsdienstfilosofie (5 EC)

f. Methodes van de Fiqh (5 EC)

g. Voorschriften van de islam (5 EC)

h. Soefisme (5 EC)

i. Ethiek in de Islam I (5 EC)

3. Bij studenten die op basis van punt 2 instromen, wordt gekeken naar eerder verworven competenties (EVC) om van een aantal pre-master modules vrijstelling te krijgen.

4. Studenten met een diploma verkregen aan een instelling waarvan de voertaal niet Nederlands is, moeten Nederlands beheersen op NT2 niveau.

1.4 Buitenlands diploma

Internationale diploma’s worden geëvalueerd op basis van advies van professionele organisaties zoals NUFFIC en dergelijke. Het minimum niveau van het diploma moet gelijk zijn aan het diploma van een drie jarig Nederlandse universitaire bachelor van 180 ECTS of HBO bacheloropleiding van 240 ECTS studiepunten.

2. Taal

Je dient in te noemen mate kennis te hebben van de Nederlandse en de Arabische taal:

2.1 Nederlandse taal

Studenten moeten in staat zijn om boeken te lezen en begrijpen, lezingen te volgen, deel te nemen in de hoor- en werkcolleges in het Nederlands op een niveau van ten minste NT-II.

2.2 Arabische taal

Arabische taal is niet vereist, maar alle studenten moeten in staat zijn om Qoran verzen te kunnen lezen en reciteren. Echter, de pre-master studenten worden geacht in staat te zijn om de (bepaalde) basis Islamitische modules zoals Qoran, Hadith, Fiqh en Kalaam in het Arabisch te volgen.

3. Verblijfsvergunning

De aanmelder is een burger van een van de EU-landen of heeft een wettelijke verblijfsvergunning in een van de EU-landen. Onder een “wettelijke verblijfsvergunning” wordt het volgende verstaan:

    • een (permanent) verblijfsvergunning op basis van familiehereniging;
    • een (permanent) verblijfsvergunning op basis van “erkende vluchteling”;
    • een verblijfsvergunning op basis van “arbeidscontract” (tewerkstellingsvergunning), die geldig is op ten minste voor 6 maanden;
    • een verblijfsvergunning anders dan de bovengenoemde statuten, die geldig is op zijn minst voor meer dan 1 jaar, maar is geschikt wel om in Nederland te mogen studeren.

Reacties zijn gesloten.