Informatie

1.     De hoofdmissie van het instituut:

 1. Het verkrijgen van de nodige kennis van de islam in de drie grondbeginselen:
 2. Geloofsovertuiging, (2) aanbidding en (3) moraal.
 • Het verkrijgen van diepgaande kennis van de vier islamitische wetenschappen:
 • Geloofsovertuiging, (2) de wetenschappen van de Heilige Koran, (3) de wetenschappen van de Soennah van de Profeet en (4) de islamitische jurisprudentie.
 • De bestudering van gerelateerde onderwerpen binnen de islam die de moslim in Nederland nodig heeft ongeacht zijn achtergrond of sociale klasse. De onderwerpen die aanbod komen zijn: financiële transacties, het moslimgezin, islamitische psychologie enzovoorts.

2.     De onderwijsmethode

Het instituut zet zich optimaal in om onderwijs te bieden dat van hoge kwaliteit is. De lessen zullen fysiek worden aangeboden maar zijn ook op afstand te volgen.

3.     Toelating en Inschrijving

4.1 Toelatingseisen

 1. Je bent minimaal 16 jaar oud tenzij anders is vermeld bij de cursusbeschrijving.
 2. Je beheerst de taal van het vak dat je volgt.
 3. Om toegelaten te worden tot het gevorderde programma dien je eerst het basisprogramma afgerond te hebben. Bij cursisten die eerder competenties hebben verworven kunnen uitzinderingen worden gemaakt op deze toelatingseis.

Met de aspirant student die zich voor de inschrijving aanmeldt vindt eerst een gesprek plaats om te bevestigen of hij/zij aan de toelatingseisen voldoet en of hij in voldoende mate over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om het instituut te kunnen volgen.

4.2 Inschrijf- en betalingsvoorwaarden;

 1. Cursist(e) is ervan op de hoogte dat na inschrijving hij/zij het volledige cursusgeld is verschuldigd (geen restitutie bij voortijdig stopzetten van de cursus).
 2. De cursist draagt zorg voor een tijdige betaling. (Binnen 30 dagen vanaf de startdatum)
 3. De cursist(e) schrijft zich in voor de totale duur van de cursus/module. Bij uitschrijving is geen restitutie mogelijk.
 4. Cursist(e) is ervan op de hoogte dat uitschrijving enkel schriftelijk kan plaatsvinden, en dat deze pas voltooid is ná bevestiging door islamitisch instituut.

4.     Wanneer beginnen de cursussen?

De instituut programma’s starten wanneer het minimale aantal deelnemers is bereikt. Het minimumaantal deelnemers voor de programma’s ligt op 10, tenzij anders vermeld.

5.     Programma (1): Islam kennis

Basis Islam kennis: één Jaar

Blok 1

 1. Geloofsleer Basis
 2. Sirah van de Profeet ﷺ
 3. Islamitische Ethiek
 4. Jurisprudentie I: reinheid – gebed

Blok 2

 1. Jurisprudentie II: vasten en Zakaat
 2. Introductie tot de Qor’an
 3. Introductie tot de Hadith
 4. Qor’an exegese: Hizb 60
 5. De viertig Hadith

Elke blok duurt 11 weken, 4 uur peer week

Gevorderde Islam kennis: anderhalf jaar

Blok 1

 1. Geloofsleer Gevorderd
 2. Qor’an exegese soera: Yasin en An-Nur
 3. Introductie tot de Hadith
 4. Voorschriften van de islam

Blok 2

 1. Islamitisch denken in de moderne tijd
 2. Inleiding tot Qor’an Wetenschap
 3. Fiqh betreffende koopcontracten
 4. Fiqh van Familiezaken deel 1

Blok 3

 1. Al qawāʿid al-fiqhīya
 2. Mukhtasar al-Bukhari
 3. Logica
 4. Fiqh betreffende huurcontracten
 5. Islamitisch filosofie
 6. Erfrecht
 7. Fiqh van Familiezaken deel 2

Elke blok duurt 11 weken, 4 uur peer week

6.     Programma (2): Cursus (los modulen Islamitische kennis)

1. Islamitisch Familierecht, 30 uur

2. Halal voeding, 20 uur

3. Erfrecht, 20 uur

4. Islamitisch Finance en contractrecht, 20 uur

5. Voorbereiding voor het huwelijk, 4 uur

6. Fiqh van Vasten, 6 uur

7. Fiqh van Zakat, 6 uur

8. Huwelijksconflicten, 6 uur

9. Opvoedingsvaardigheden, 6 uur

   7.     Programma (3): Klassieke islamitische wetenschappen studie (Ijaaza):

   Hadith (Maqra’a)

   1. Sahih al-Bukhari
   2. Sahih Muslim
   3. Sunan al-Sughra (al-Nasa’i)
   4. Sunan Abu Dawood
   5. Jami al-Tirmidhi
   6. Sunan Ibn Majah
   7. Muwatta Malik
   8. Muwatta Imam Muhammad
   9. Shama’il al-Tirmidhi
   10. 40 Nawawi

   Aqida

   1. Tahawiyyah
   2. Sanussi
   3. Nunnia van Ibn Khadr
   4. Itiqad van Al-Bayhaqi
   5. Moeqaddimaat As-Sanussi

   Fiqh Maliki

   1. As-Risalah van Ibn Abi Zayd
   2. Izziyyah
   3. Sharh as-Saghir van Imam ad-Dardir

   Fiqh Hanafi

   1. Boek van Qoedoeri
   2. Al Hidaya al-Marghīinani
   3. Multaqā al-abḥur al-Halabi
   4. Noero al Idah As-Shurunbulali

   Oesoel al-Fiqh

   1. Waraqaat Al-Juwayni
   2. Moekhtasar al Manar An-Nasafi
   3. Jam’al jawami’ As-Subki
   4. Taqrib al woesol Ibn Juzayy

   Erfrecht

   1. Arrahabya
   2. Sharh Assirajia


   8. Programma (4): Masterclasses

   Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan leerlingen in een bepaald vakgebied

   Waarom studeren bij Islamic University of Applied Sciences Rotterdam?

   Een cursus volgen in combinatie met een druk privéleven of een baan kan best pittig zijn. Bij de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) doen wij er alles aan om jou te ondersteunen bij het opdoen van kennis.

   8.1 Masterclass ‘Islamitische normen voor handel en financiële transacties’:

   Allah de verhevene heeft de mens geschapen om samen te leven op aarde. Een gezonde samenleving heeft een dynamische maar ook ethische vorm van economie en handel nodig. De gelovigen zijn dus bevolen om levensonderhoud te vinden in overeenstemming met de ethische normen van de Sharia. Die Profeet, vrede zij met hem, zei: “Niemand heeft ooit beter voedsel gegeten dan voedsel van het werk van zijn eigen handen, en de profeet van God, David, vrede zij met hem, at van het werk van zijn eigen handen.”

   Elk mens zal op de Dag der Opstanding worden bevraagd naar zijn geld, waar hij het vandaan heeft gehaald en waaraan hij het heeft uitgegeven. Daarom moet elke moslim die inkomen en geld heeft, leren wat toegestaan en wat verboden is in handel en vormen van arbeid.

   In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

   1. De ethiek van handel en de omgang met klanten;
   2. Algemene principes van financiële transacties in de islam;
   3. Verboden vormen van verkoop in de islam.

   Afronding:

   Na afronding van het programma krijg je een Deelnemerscertificaat.

   Duur van de cursus: zes uur, verdeeld over twee dagen.

   Plaats: Bergsingel 135, 3037 GC Rotterdam

   8.2 Masterclass ‘Een cursus in de medische ethiek en regelgeving van de Islam’:

   De mens is geschapen met een lichaam en ziel, en zoals de Islam aangeeft hoe de ziel ziek kan worden en kan helen, zo heeft de Islam ook perspectieven en voorschriften betreffende ziekte en behandeling voor het lichaam.

   De Islamitische voorschriften zijn als barmhartigheid opgesteld, daarom zegt de Verhevene in de Koran: (Hij heeft voor jullie in de religie geen benardheid opgesteld). Vanuit dit perspectief heeft de Islam religieuze wetgevingen bepaald voor de patiënt, de behandelaar en voor de geneeskunde in haar geheel. Aangezien moslims de opdracht hebben om de eigen religie te leren en bestuderen in hun werkgebied organiseert Al-Zahraa Instituut deze cursus voor zorgmedewerkers zoals artsen en andere specialisten en behandelaars.

   In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

   De relatie tussen de patiënt en de behandelaar

   1. Juridische regelgeving van de medische behandelrelatie tussen arts en patiënt (met betrekking tot de patiënt).
    1. Lichaamsintegriteit vanuit islamitisch perspectief; hoe om te gaan met de naaktheid van de patiënt en de beperkingen ervan .(De naaktheid van de patiënt en de grenzen ervan).
    1. Medische aansprakelijkheid volgens de religieuze regelgeving.

   De Islamitische voorschriften

   • Samenvatting van regelgeving omtrent reinheid en gebed bij ziekte (met betrekking tot de zieken).
    • Regelgeving betreffende medische behandelingen (van behandelingen).
    • Toegestane en niet toegestaan medicijnen.
    • Het concept leven en dood vanuit het islamitisch perspectief.
     • Het staken van het medische behandelen van een patiënt/Medisch zinloos behandelen(Het stoppen van behandeling van de patiënt).
     • Orgaandonatie vanuit islamitisch perspectief

   Afronding:

   Na afronding van het programma krijg je een Deelnemerscertificaat.

   Duur van de cursus: negen uur, verdeeld over drie dagen.

   Plaats: Bergsingel 135, 3037 GC Rotterdam

   8.3 Masterclass ‘Halal eten en drinken’ voor handelaren, bedrijven en slachters:

   De Almachtige zegt: “O mensen, eet van wat op de aarde is, wettig en goed, en volg niet de voetstappen van Satan, want hij is een openlijke vijand van jullie.”[1]

   De profeet Mohammed vzmh zei: “Er zal een tijd komen dat het een persoon niet uitmaakt wat hij neemt, of het nu wettig of verboden is.”

   In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

   1. De definitie van halal en haram
   2. Reine en onreine substanties
   3. Reinigen van verontreinigde stoffen en het belang van het verwijderen onreinheden
   4. Islamitische etiquette met betrekking tot het nuttigen van voedsel
   5. Het slachten
   6. Machinaal slachten
   7. Dierlijke ingrediënten en stoffen
   8. Halal en haram vlees
   9. Het vlees van joden en christenen
   10. Dierenwelzijn en vegetarisme
   11. Haram eten of drinken in noodsituaties

   Afronding:

   Na afronding van het programma krijg je een Deelnemerscertificaat.

   Duur van de cursus: zes uur, verdeeld over twee dagen.

   Plaats: Bergsingel 135, 3037 GC Rotterdam.

   8.4 Masterclass ‘Islamitische Psychologie’

   Leer de mens beter begrijpen

   Hoe ontwikkelen mensen zich? Welke verschillen zijn er tussen het Islamitische en Westers begrip van psychologie als wetenschap? Wat zegt de Qor’an en Sunnah over de menselijke aard en de fitrah? Waar komen de menselijke motieven vandaan? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de beide mens- en de wereldbeelden? Wat houdt de ruh, de nafs, qalb en aql in? Het cursusprogramma biedt een inleiding en inzicht in belangrijke aspecten van psychologie. Je leert o.a. hoe gedrag aangeleerd en afgeleerd kan worden, hoe mensen elkaar sociaal beïnvloeden. Welke invloed heeft religie, cultuur op het psychisch welzijn en zingeving? Een Cursus Psychologie die kennisgeeft van de aard van de mens, zijn grenzen en spirituele zwakheden en handvaten hoe je deze kan bepalen en moreel kan verbeteren.

   Voor wie is de cursus bedoelt?

   Iedereen die zich wil verdiepen in psychologie en het gedrag van mensen beter wil leren begrijpen vanuit een Islamitische Psychologische benadering die haar fundamenten in de Qor’an en Sunnah heeft. De cursus biedt kennis voor wanneer je vanuit je werk veel met mensen te maken hebt, of puur wanneer je interesse hebt voor je persoonlijke ontwikkeling is dit een interessante cursus.

   In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

   1. Waar de term ‘psychologie’ vandaan komt;
   2. Geschiedenis en ontwikkeling van psychologie als wetenschap
   3. Het ‘mensbeeld’ volgens Islamitisch perspectief
   4. Inleiding in Islamitische Psychologie
   5. De ‘fitrah’ van de mens

   Afronding

   Na afronding van het programma krijg je een Deelnemerscertificaat.

   Duur van de cursus: 4 weken van 2 uur fysiek les.

   Plaats: Bergsingel 135, 3037 GC Rotterdam

   9.     Kosten:

   Programma      Basis Islam kennis                     €150 per blok

   Programma:     Gevorderde Islam kennis           €150 per blok

   Programma      Cursus (los modellen)                €7,5 per uur

   Masterclass:     Islamitische normen voor handel en financiële transacties voor ondernemers €200

   Masterclass:     Een cursus in de medische ethiek en regelgeving van de Islam                         €200

   Masterclass:     Halal eten en drinken                €200

   Masterclass:     Islamitische Psychologie            €100


   Voor meer informatie:

   Islamitisch instituut (Az-Zahraa)

   Adres:                    Bergsingel 135, 3037 GC Rotterdam

   Site:                         www.iuasr.nl

   Email:                    IslamInstituut@iuasr.nl

   Telefoon:            +31 (10) 4854721

   Reacties zijn gesloten.