Disclaimer en Logo

LOGO EN DISCLAIMER

erasmusplus

De instelling zal in alle voorlichtingsdocumenten die worden verspreid of gepubliceerd en die betrekking hebben op het Erasmusprogramma het logo van de Europese Commissie hanteren.

In elke publicatie van de instelling, in welke vorm en via welk medium ook, moet worden vermeld dat hierin slechts de mening van de auteur wordt weergegeven en dat noch het NA noch de Commissie aansprakelijk is voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de in de bekendmaking of publicatie opgenomen informatie.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication)  reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
 

Comments are closed.