Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

bama-organisatie-nl5-1


Stichtingsbestuur en Raad van Toezicht

Het Stichtingsbestuur is het hoogste orgaan binnen de organisatorische structuur van de IUASR.

Leden Stichtingsbestuur

Dhr. Abdulkadir Erbalci – Voorzitter
Dhr. Sayed Ali Al Hashem – Lid
Dhr. Mustafa Erdebil  – Lid
Dhr. S. Celebi  – Lid
Dhr. A. Kweens  – Lid
Dhr. N. Celenk – Lid
Dhr. A. I. Kuzlu- Lid

Raad van Toezicht
Het Stichtingsbestuur heeft een toezichtorgaan, namelijk de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Dr. Y. Bilgin  – Voorzitter
Dhr. Prof. Dr. J. Peters – Lid
Dhr. Prof. Dr. M. Aksit – Lid
Dhr. ing. O. Elmaci  – Lid


College van Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de onderwijsinstelling. Het CvB bestaat uit twee leden: de voorzitter en het lid.

De leden van het CvB

Prof. Dr. A. Akgündüz Voorzitter
Drs. E. Akgunduz Lid CvB (Wordvoerder)
Drs. A. I. Kuzlu Lid CvB (Tijdelijk)

Reacties zijn gesloten.