Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

bama-organisatie-nl5-1


Stichtingsbestuur en Raad van Toezicht

Het Stichtingsbestuur is het hoogste orgaan binnen de organisatorische structuur van de IUASR.

Leden Stichtingsbestuur

Dhr. Abdulkadir Erbalci – Voorzitter
Dhr. Sayed Ali Al Hashem – Lid
Dhr. Mustafa Erdebil  – Lid
Dhr. S. Celebi  – Lid
Dhr. A. Kweens  – Lid
Dhr. N. Celenk – Lid
Dhr. A. I. Kuzlu- Lid

Raad van Toezicht
Het Stichtingsbestuur heeft een toezichtorgaan, namelijk de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Dr. Y. Bilgin  – Voorzitter
Dhr. Prof. Dr. J. Peters – Lid
Dhr. Prof. Dr. M. Aksit – Lid
Dhr. ing. O. Elmaci  – Lid


College van Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de onderwijsinstelling. Het CvB bestaat uit twee leden: de voorzitter en het lid.

De leden van het CvB

Prof. Dr. A. Akgündüz Voorzitter
Drs. E. Akgunduz Lid CvB (Wordvoerder)
Drs. A. I. Kuzlu Lid CvB (Tijdelijk)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.