Az-Zahraa islamitisch instituut

Geprezen zij Allah, Heer der werelden, en vrede en zegeningen zij met onze meester Mohammed en zijn reine, goede familie.

Onderwijs is één van de belangrijkste fundamenten voor de positieve vorming van de persoonlijkheid van de mens. De eerste openbaring die de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, ontving opende zich met de volgende woorden: ‘’Lees, in de naam van jouw Heer die schiep.’’ De islam zet zijn volgelingen aan om kennis op te doen zodat de mens gelukzaligheid in deze en de volgende wereld kan herkennen en bewerkstelligen. Dit moeten zij dus ook hun hele leven blijven doen om zich blijven te ontwikkelen en verbeteren.

Met de hernieuwde grootschalige aanwezigheid van moslims in het westen die zich nu blijvend vestigen en nieuwe generaties hier laten opgroeien zijn leermogelijkheden om de eigen religieuze identiteit professioneel vorm te geven van centraal belang. Op deze wijze kan de moslim als lid van de gemeenschap, van de maatschappij, en als burger op de hoogte zijn van de rechten van Allah en de rechten van de mens; en kan hij/zij op zoveel mogelijk gebieden een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zichzelf en de samenleving. De islamitische kennistheorie deelt de verschillende wetenschappen en praktische kennisgebieden in volgens religieuze (dini) en seculiere (dunyawi) doeleinden en bronnen. Hierdoor zijn alle vormen en niveaus van theoretische en praktijkkennis over de menselijke natuur en gedrag, haar natuurlijke en sociale wereld, en haar Schepper, verweven in de verschillende islamitische wetenschappen. Hierdoor sluiten ook de religieuze wetenschappen aan op seculier onderwijs in het westen, om het zo een compleet beeld te geven van de schepping en de plichten die men daarin dient uit te voeren.

Om professioneel religieus onderwijs aan te bieden is door geleerden en docenten van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) het islamitisch instituut Az-Zahraa opgericht. De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam biedt als islamitische hogeschool twee geaccrediteerde HBO opleidingen aan in islamitische theologie (BA) en islamitische geestelijke verzorging (MA), waarin traditionele religieuze vakgebieden (zoals geloofsleer, jurisprudentie, hadith en Koranwetenschappen) met hedendaagse praktijk-en kennisvakken (zoals psychologie, pedagogiek, communicatie) zijn vormgegeven tot hoogwaardige onderwijsprogramma’s. Daarnaast biedt de IUASR professioneel onderwijs aan in de Arabische taal en Koranrecitatie. Sinds de opening van de Islamitische Universiteit te Rotterdam in 1997, zijn er naast de formele academische studies verschillende instituten opgericht zoals; het Heilige Koran Instituut, het Centrum voor Taalonderwijs en het Islamitisch Instituut. Als voortzetting van het werk van het islamitische Instituut, is het onderwijssysteem opnieuw ontworpen, gegrond in zowel traditionele islamstudies als moderne onderwijs, die moslims in het Nederlands taalgebied toegang geven tot de islamitische religieuze wetenschappen en hoe deze toe te passen in hun dagelijks leven. Hopend dat Allah Ta’ala dit instituut zal zegenen, de inspanningen zal accepteren en dat het in het belang van de islamitische gemeenschap in dit land en in alle Europese landen zal zijn.

Al-Zahraa islamitisch instituut is een onafhankelijk instituut dat professionele cursussen met certificaat binnen de universiteit aanbiedt, zodat iedereen daar kan studeren zonder voorafgaande opleidingseisen.

Galal Ali

Directeur


INFORMATIE OVER CURSUSEN, KOSTEN EN AANMELDEN

Aanmeldformulier Basis Islam kennis 2023

Aanmeldformulier Islam Instituut Az-Zahraa 2023  Cursus Gevorderde Islam kennis

Aanmeldformulier Islam Instituut Az-Zahraa 2023  Cursus (los modellen)

Contact:

islamitisch instituut (Az-Zahraa)

Adres:                    Bergsingel 135, 3037 GC Rotterdam

Site:                         www.iuasr.nl

Email:                    IslamInstituut@iuasr.nl

Telefoon:            +31 (10) 4854721

Reacties zijn gesloten.