Arabisch

Een tweede taal leren zal jouw horizon verbreden en jouw leven verrijken. Op vakantie of op een zakenreis zul jij je beter kunnen uitdrukken. Ook zul je in staat zijn om een grote massa van de wereldbevolking te begrijpen.

Waarom Arabisch?
Zodra jij de Arabische taal beheerst, zal er een wereld voor je opengaan. De Arabische taal wordt wereldwijd door gemiddeld 280 miljoen mensen gesproken. Je zult je kunnen verdiepen in de oceaan van Arabische literatuur en het zal jou helpen de heilige Qoran beter te begrijpen.

De cursus
Wil jij Arabisch leren lezen en schrijven en gesprekken voeren in de Arabische taal? Of ben je reeds in staat om het Arabische schrift te lezen, maar begrijp je de betekenis van wat je leest niet? Of wil jij je meer verdiepen in de Arabische grammatica, de morfologieen en de retoriek?

Dit alles kun je bereiken doordeel te nemen aan de cursus Arabisch, welke op 8 niveaus kan worden gevolgd. Aan de hand van een niveau toets wordt bepaald op welk niveau je kunt starten.

Niveau
De cursus Arabisch wordt aangeboden op 8 niveaus. Beginners die geen of nauwelijks kennis hebben van de Arabische taal dienen zich in te schrijven in niveau 1. Geinteresseerden die deel willen nemen aan de cursus en al eerder een cursus of een opleiding Arabisch hebben gevolgd, worden getoetst om te bepalen in welk niveau ze mogen beginnen. Het Arabisch Taalcentrum IUASR biedt de mogelijkheid om de cursus voort te zetten wanneer men met goed gevolg het eindtentamen heeft afgelegd.

Het curriculum van Arabisch Taalcentrum IUASR bestaat uit 12 vakken en 352 lesuren (exclusief zelfstudie) verdeeld over 8 niveaus. Elk niveau omvat 44 lesuren (exclusief zelfstudie) en wordt afgesloten met een aantal toetsen.

Huiswerkbegeleiding
Naast de reguliere lesuren die de cursisten in elk niveau volgen, wordt vanaf het volgend cursusjaar huiswerkbegeleiding geinitieerd. Hieraan kunnen de volgende cursisten deelnemen:

  • cursisten die moeilijkheden ondervinden tijdens het maken van het huiswerk;
  • cursisten die extra uren nodig hebben in bepaalde onderdelen zoals, spreken, lezen, schrijven, grammatica en morfologie.

Hoelang en wanneer?
De cursus duurt 11 weken per niveau, op zaterdag of zondag.

Klik hier voor het jaarkalender-ATC-zondagen-2023-2024

jaarkalender-ATC-zaterdagen-2023-2024


Perioden

De cursus Arabisch wordt aangeboden in de volgende perioden.

Zaterdagen 09.30 tot 13.30 uur

Zondagen 09.30 tot 13.30 uur

zie bijlage hieronder voor extra informatie.


Getuigschrift
Cursisten die met goed gevolg de tentamens hebben afgelegd, krijgen een certificaat waarin vermeld staat over welk niveau ze beschikken.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt 265,- per niveau. Stencils, dictaten en boeken worden gratis verstrekt.

Docent
De lessen Arabisch worden verzorgd o.a. door dhr. A. Abba.

Inschrijven

Inschrijfformulier en periodes- Cursus Arabisch- 2023-2024

Zend het Inschrijfformulier en periodes 2023-2024 incl. bijlagen

per mail ingescand naar abba@iuasr.nl

Reacties zijn gesloten.