Accreditatie en erkenning

Accreditatie IUASR

Naar aanleiding van de recente nieuwsberichten in de media omtrent de IUASE (Islamic University of Applied Sciences of EUROPE) is veel verwarring ontstaan bij verschillende instellingen, personen en geïnteresseerden. Op de eerste plaats is het van belang te laten weten dat de twee instellingen op geen enkele wijze met elkaar te maken hebben.

Op de tweede plaats willen we graag aankondigen dat wij (de IUASR) in februari zijn gevisiteerd met een positief advies. Dit advies is door de NVAO formeel overgenomen. Met andere woorden de accreditatie van de Bacheloropleiding Islamitische Theologie is wederom met succes verlengd.

Beide opleiding van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) zijn door een onafhankelijke commissie gevisiteerd en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Voor meer informatie over de accreditatie kunt u klikken op de volgende links:

Accreditatie HBO-Bachelor Islamitische Theologie

Accreditatie HBO-Master Islamitische Geestelijke Verzorging

Ontwikkelgesprek IUASR – Her-accreditatie Bachelor Islamitische Theologie

Datum                                      : 12 februari 2019
Visitatiecommissie                : Positiefadvies
Locatie Ontwikkelgesprek   : Quality Assurance Netherlands Universities (QANU)

Adviezen

  1. De reeds aanwezige maatschappelijke thema’s verspreid in het curriculum structureren. Hierdoor kunnen de verschillende thema’s een samenhangend geheel vormen en effectieve verspreiding krijgen in het programma;
  2. Er kan meer aandacht besteedt worden aan praktische sociaaleconomische thema’s in eindscripties;
  3. Als een volgende logische stap kan in de samenwerking met andere Hogescholen gedacht worden aan het ontwikkelen van minoren;
  4. Er wordt binnen de IUASR gewerkt aan lectoraten; deze plannen – indien gerealiseerd – kunnen een boost geven aan de opleiding;
  5. Cijferopbouw in de beoordelingsformulier van scripties kent duidelijke rubrics en eensgezind criteria. Wel graag een vakje onder deze beoordeling van iedere afzonderlijke lezer een schriftelijke motivering toevoegen;

Reacties zijn gesloten.