De Flitsen, De Lichtstralen, De Woorden, De Brieven

Wat is de Risālah al-Nūr?

De reeks van de Risālah al-Nūr (Risale-i Nur) bewijst de waarheden van de Qur’an en legt deze uit aan de hand van een positief wetenschappelijk perspectief. Zij verschaft ons op een heldere, beeldende en overtuigende wijze antwoorden op de belangrijkste vragen van de mensheid naar de zin van het bestaan, zoals: “Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Wat is mijn verantwoordelijkheid in deze wereld? Waar komen de schepselen vandaan en waar gaan ze heen? Wat is het wezen, wat is de waarheid van deze schepselen?” De Risālah al-Nūr beoogt een antwoord op deze vragen te formuleren en als zodanig de zielen en de geesten van de mensen te verlichten.

Dat wil zeggen dat er vier fundamentele doelstellingen van de Qur’an zijn: de eenheid van Allah, het profeet schap, de wederopstanding en ‘de rechtvaardigheid en de aanbidding’.
Deze reeks van verhandelingen, die de filosofie van de Qur’an in de twintigste eeuw weergeeft, een fundament geeft, bewijst en verkondigt dat de islamitische beschaving, welke aan de ene zijde technologie, wetenschap en kunst als materieel perspectief en aan de andere zijde geloof en ethiek als spiritueel perspectief in zich herbergt, alle andere beschavingen achter zich zal laten.

We kunnen twee soorten tafsir, exegeses, boeken met uitleg, verklaringen en toelichtingen onderscheiden. De eerste soort bestaat uit de standaardexegeses waarbij en waarin men betekenissen van de formuleringen, de woorden en de beelden en de zinnen van de Qur’an kan aantreffen. Deze benaderingswijze wordt ook wel ‘de interpretatie met betrekking tot de woorden van de Qur’an’ genoemd’. De tweede is een ‘manawie’ tafsir.

Risālah al-Nūr is een weergaloze ‘manawie’ tafsir waarin de waarheden van de Qur’an ten opzichte van het geloof met onweerlegbare bewijzen worden uiteengezet en aangetoond die de filosofen tot nadenken stemt en tenslotte tot zwijgen brengt. Risālah al-Nūr legt, met haar subjectieve perspectief, op een rationele en logisch-objectieve wijze de waarheden van ons heilige boek Qur’an uit, een boek dat miljoenen mensen al veertien eeuwen heeft begeleid en geleid.

Risālah al-Nūr beantwoordt de meest vitale vragen ten aanzien van de islam en in het bijzonder ten aanzien van het geloof. Het boek legt de niveaus van geloven uit, vanuit het atoom tot en met de zon, en het bewijst de eenheid van Allah en de waarheid, de oprechtheid van het profeet schap. Het boek behandelt alle kwesties betreffende geloof de waardigheid van geloof, vanaf de lagen van de hemel en de aarde, vanaf het onderwerp engelen en de geesten, vanaf de waarheid van de tijd tot en met het bestaan van het hiernamaals, de wederopstanding, het paradijs en de hel, tot en met de werkelijkheid van de dood, de bron van de eeuwige gelukzaligheid en de eeuwige bestraffing. En het boek behandelt deze kwesties via bewijsvoering en argumentatie, via een logische benaderingswijze en een wetenschappelijke onderbouwing.

Risālah al-Nūr manifesteert zich als een meesterwerk, dat zowel ons verstand als ons hart met getuigenissen, verlichtingen en bewijzen overtuigt.
Volgens Bediuzzaman bestaan er twee boeken van Allah de Verhevene.

Het eerste is het boek der schepping, dat een manifestatie van de eigenschappen van ‘takwin’ (het scheppen van Allah) en ‘qudrah’ (de macht van Allah) is. De oordelen van dit boek, oftewel de wetten welke overal in het universum gelden, worden ‘sharia at-takwiniyya’ genoemd. Echter, de ongelovigen hebben deze wetten ten onrechte ‘de natuurwetten’ genoemd.

Het tweede boek is de Edele Qur’an, een begrip afkomstig uit de eigenschap ‘kalam’ (het spreken van Allah). Dit tweede boek is als het ware een ware interpretatie van het eerste boek, hetgeen inhoudt dat de Qur’an de interpretatie van het boek der schepping vormt. Vanwege die omstandigheid kunnen er dus geen controverses bestaan tussen deze twee boeken.

Alle wetenschappen die het boek van de schepping interpreteren met behulp van openbaring en redenering kunnen geen contrasten vinden of onoverbrugbare controverses tegenkomen met (de oordelen van) de Qur’an.

IURPress.nl

Reacties zijn gesloten.