Dr. Jan Slomp, gereformeerd emeritus predikant en islamkenner, is op de eerste kerstdag overleden.

Dr. Jan Slomp, gereformeerd emeritus predikant en islamkenner, is op de eerste kerstdag overleden.

Hij hechte veel belang aan dialoog met de moslims in Nederland en had ook zeer goede banden met onze onderwijsinstelling. Zo benadrukte hij vaak dat hij profeet Mohammed (vzmh) als profeet accepteerde.

Zijn heengaan zorgde voor verdriet en wij wensen zijn naasten veel sterkte.

Reacties zijn gesloten.