Nieuwe publicatie van de IURPress: ‘De Flitsen’

NEDERLANDSE LEM’ALAR VERTALING GEPUBLICEERD!

Zoals jullie weten vertalen wij als Islamic University of Applied Sciences Rotterdam veel islamitische werken voor de samenleving in Nederland.

Wij hebben nu de vertaling voltooid van het werk LEM’ALAR (DE FLITSEN) uit het Risale-i Nur serie, een belangrijk Korancommentaar (exegese) van deze eeuw.

In dit werk, net als in zijn andere werken, heeft Bediuzzaman (auteur) vele belangrijke kwesties, die in deze eeuw onderwerp van debat zijn geweest met zeer sterke bewijzen uitgelegd. Dit allemaal in het licht van de verzen van de Heilige Koran en de hadiths van de Profeet (VZMH).

Dit boek is te vinden onder de naam ‘De Flitsen’ (Lem’alar) en is binnenkort te bestellen bij vele boekhandels in Nederland en via www.iurpress.nl.

Enkele van deze onderwerpen zijn:

Het belang van de Soennah van de Profeet

De essentie van de natuur (Hoe kijken we vanuit de islam naar de natuur?)

Het belang en de wijsheid van de bedekking van vrouwen

De interpretatie van de 6 namen van Allah (swt) uit de Asma-ul Husna

De wijsheid van de gebeurtenissen die Profeet Yunus (Jona) heeft meegemaakt

Behandeling over imamaat Sjiieten en Soennieten

Exegese van de laatste verzen van soera al Fath

Eenheid van het Bestaan (Waḥdat al-wujūd)

De Soennah van de profeet en oplossingen voor innovaties (Bidat)

Dat de gehele schepping wordt begunstigd door Allah (swt)

Vragen over de schepping van duivels

Uitleg van de hadith waarbij er wordt aangegeven dat de wereld draait op een vis en koe

Diverse onderwerpen met betrekking tot het geloof (iman)

Waarom verspilling niet toegestaan is

Vragen over eenheid en tegenslagen van de moslimgemeenschap

Over Oprechtheid (Ikhlâs)

ISBN NR:978-94-91898-23-5

Aantal pagina’s: 629

Harde kaft.

Vertaling: Vertaalcommissie IUASR

Uitgever: IURPress

Prijs: 40 euro.

Reacties zijn gesloten.