Cursus Arabisch

Waarom Arabisch?
Zodra jij de Arabische taal beheerst, zal er een wereld voor je opengaan. De Arabische taal wordt wereldwijd door gemiddeld 280 miljoen mensen gesproken. Je zult je kunnen verdiepen in de oceaan van Arabische literatuur en het zal jou helpen de heilige Qoran beter te begrijpen.

De cursus
Wil jij Arabisch leren lezen en schrijven en gesprekken voeren in de Arabische taal? Of ben je reeds in staat om het Arabische schrift te lezen, maar begrijp je de betekenis van wat je leest niet? Of wil jij je meer verdiepen in de Arabische grammatica, de morfologieen en de retoriek?

Dit alles kun je bereiken doordeel te nemen aan de cursus Arabisch, welke op 8 niveaus kan worden gevolgd. Aan de hand van een niveau toets wordt bepaald op welk niveau je kunt starten.

Niveau
De cursus Arabisch wordt aangeboden op 8 niveaus. Beginners die geen of nauwelijks kennis hebben van de Arabische taal dienen zich in te schrijven in niveau 1. Geinteresseerden die deel willen nemen aan de cursus en al eerder een cursus of een opleiding Arabisch hebben gevolgd, worden getoetst om te bepalen in welk niveau ze mogen beginnen. Het Arabisch Taalcentrum IUASR biedt de mogelijkheid om de cursus voort te zetten wanneer men met goed gevolg het eindtentamen heeft afgelegd.

Het curriculum van Arabisch Taalcentrum IUASR bestaat uit 12 vakken en 352 lesuren (exclusief zelfstudie) verdeeld over 8 niveaus. Elk niveau omvat 44 lesuren (exclusief zelfstudie) en wordt afgesloten met een aantal toetsen.

Huiswerkbegeleiding
Naast de reguliere lesuren die de cursisten in elk niveau volgen, wordt vanaf het volgend cursusjaar huiswerkbegeleiding geinitieerd. Hieraan kunnen de volgende cursisten deelnemen:

  • cursisten die moeilijkheden ondervinden tijdens het maken van het huiswerk;
  • cursisten die extra uren nodig hebben in bepaalde onderdelen zoals, spreken, lezen, schrijven, grammatica en morfologie.

Hoelang en wanneer?
De cursus duurt per niveau 11 weken, 1 keer per week les in het weekend (zaterdag).

Klik hier voor het jaarkalender ATC 2021-2022 


Perioden

De cursus Arabisch wordt aangeboden in de volgende perioden.

. Zaterdagen 09.30 tot 13.30 uur

  • Periode 2: zaterdag 4 december 2021 t/m zaterdag 26 februari 2022

(instaptoets voor nieuwe cursisten vindt op 27 november 2021 plaats om 09.30 uur)

  • Periode 3: zaterdag 5 maart t/m zaterdag 28 mei 2022

(instaptoets voor nieuwe cursisten vindt op 26 februari 2022 plaats om 09.30 uur)


Getuigschrift
Cursisten die met goed gevolg de tentamens hebben afgelegd, krijgen een certificaat waarin vermeld staat over welk niveau ze beschikken.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt 265,- per niveau. Stencils, dictaten en boeken worden gratis verstrekt.

Docent
De lessen Arabisch worden verzorgd o.a. door dhr. A. Abba.

Inschrijven

Klik op de volgende link voor het Inschrijfformulier en periodes 2021-2022

Zend het Inschrijfformulier en periodes 2021-2022 incl. bijlagen

Ofwel per post naar:
Islamic University of Applied Sciences Rotterdam
T.a.v. Arabisch Taalcentrum IUASR
Bergsingel 135
3037 GC Rotterdam

Of per mail ingescand naar abba@iuasr.nl

Of per fax naar: 010 – 484 31 47
o.v.v. Arabisch Taalcentrum IUASR

Reacties zijn gesloten.