Kan er Zakaat (armerenbelasting) gegeven worden aan de IUASR?

In de Koran treffen we de regels omtrent het geven van de Zakaat en zien we dat het gegeven kan worden aan acht verschillende groepen. Zo is fi sebilillah, voor de zaak van Allah, een groep waar zakaat aan gegeven kan worden. 

Vrijwel alle islamitische jurisprudenten, zoals de geleerden in het Ottomaanse rijk, beschrijven Fi sebilillah, als degene die werken voor de zaak van Allah. Voorbeelden hiervan zijn: mensen die onderweg zijn naar Hadj (bedevaart) en mensen op het pad van kennis (Tâlib oel-ilm).

In een bekende Hanafi jurisprudentie boek (fiqh), genaamd Bedayi wordt het volgende hierover vermeld:

‘Iemand die dichtbij Allah is (spiritueel) en hem in allerlei vormen van aanbidding prijst, valt ook onder de term ‘Fi sebilillah’. Aan zo iemand kan ook zakaat gegeven worden, mits die behoeftig is’.

(Bedayi’üs-Sanayi’, volume II, blz. 45).

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam is in het bezit van een AMBI status. Dat betekent dat u uw gift aan IUASR kunt aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

U kunt gebruik maken van de gegevens en door middel van uw Credit Card, Tikkie of met PAYPAL uw zakaat, donaties en giften over te maken.

Wil je mij alsjeblieft €10,00 betalen voor Steun iuasr.nl Zakaat/Sadaqa/Fitr via 
https://tikkie.me/pay/ISLAMICUNIV/m3t8T2a2vC7TbpGBpdCJ1q  

_Deze link is geldig tot en met 31-05-2021_

Wil je mij alsjeblieft €20,00 betalen voor Steun iuasr.nl Zakaat/Sadaqa/Fitr via 
https://tikkie.me/pay/ISLAMICUNIV/6KirwBRgF16r2FF9GFTQQU  

_Deze link is geldig tot en met 31-05-2021_

Wil je mij alsjeblieft €50,00 betalen voor Steun iuasr.nl Zakaat/Sadaqa/Fitr via 
https://tikkie.me/pay/ISLAMICUNIV/t6BRASXf4cmHGkHAJM32a6  

_Deze link is geldig tot en met 31-05-2021_

Wil je mij alsjeblieft €100,00 betalen voor Steun iuasr.nl Zakaat/Sadaqa/Fitr via 
https://tikkie.me/pay/ISLAMICUNIV/4bq7tyq4bvzjZuH2ZTzJba  

_Deze link is geldig tot en met 31-05-2021_

Reacties zijn gesloten.