Condoleance

Tot ons spijt kregen we te horen dat dhr. Ahmet Ziylan vanochtend is overleden in Gaziantep, Turkije. Hij was een belangrijke persoon die de IUASR in elke tijden heeft gesteund. Tevens is hij de schoonvader van Dr. Abdulkadir Erbalci, voorzitter van ons stichtingsbestuur en functioneerde als voorzitter van de Ziylan Holding.

Ruim 20 jaar heeft dhr. Ziylan in elke tijden ons zeer gesteund zowel financieel als moreel. Hij was een zeer succesvolle zakenman die veel waarde hechtte aan het steunen van mensen en stichtingen die in moeilijke situaties zaten.

Namens mijzelf en het personeel van de Islamic University of Applied Sciences aan de nabestaanden; gecondoleerd en veel kracht en sterkte toegewenst met dit grote verlies. Moge Allah hem laten toetreden in het paradijs!
Wij hopen dat zijn liefdadigheidsprojecten ook in de toekomst zullen voortbestaan.

Hoogachtend,
Ahmet Akgunduz.
Rector IUASR

Reacties zijn gesloten.