Nieuwe publicatie van de IUASRPress: ‘De Woorden’

Het boek is, met de geloofswaarheden en met de waarheden van Tawhid, een met bewijzen ondersteunde Tafsir-uitgave, toegankelijk en begrijpelijk voor iedere laag van een bevolking. Vanuit een positieve wetenschappelijke benadering kan het boek ongelovigen tot nadenken aanzetten en zelfs overtuigen, kan het iedereen aanspreken en zelfs de meest verstarde, eigenwijze filosofen tot zwijgen brengen. De volgende vragen worden behandelt:

Waarom beginnen we in naam van Allah? (Het eerste woord)
Wat zijn de verschillen in essentie tussen gelovigen en ongelovigen? (Het tweede woord)
Bewijs vanuit 33 invalshoeken dat Allah bestaat. (Het drieëndertigste woord)
Wat gebeurd er na de dood? (Het tiende woord)
Hoe ziet de wederopstanding eruit? (Het tiende woord)
Wat zijn engelen? (Het negenentwintigste woord)
Waarom kan er maar één schepper zijn? (Het tweeëntwintigste woord)
Wat zijn de voordelen van Iman (geloven)? (Het drieëntwintigste woord)
Is de Koran een wonder? (De vijfentwintigste woord)
Diverse vragen en antwoorden over het leven in het paradijs. (Het achtentwintigste woord)

Reacties zijn gesloten.