Nieuwe publicatie van de IUASRPress: ‘De Brieven’

In deze verhandeling worden de meest vitale vragen met betrekking tot islamitische kwesties behandeld, vragen welke zelfs door de grote islamitische geleerden werden bediscussieerd. Deze kwesties zijn dankzij de uiteenzettingen toegankelijk en begrijpelijk voor iedere laag van de bevolking. Dit boek is een meesterwerk dat zowel het verstand als het hart van de lezers met getuigenissen, verlichtingen en bewijzen overtuigt. De volgende vragen worden behandelt:

Waarom is profeet Adam uit het paradijs gezet? (De twaalfde brief)
Waar bevinden het paradijs en hel zich? (De eerste brief)
Is Jezus in leven? (De vijftiende brief)
Wat betekent; ‘Allah is het licht van de hemelen en de aarde’? (De negenentwintigste brief)
Wat is het bewijs dat Allah (swt) bestaat? (De twintigste en vierentwintigste brief)
Waarom was de profeet met meerdere vrouwen getrouwd (polygamie)? (De zevende brief)
Hoe om te gaan met het verlies van een kind? (De zeventiende brief)
Wat is het belang van een smeekbede? (De vierentwintigste brief)

Reacties zijn gesloten.