Moslims en het Corona-virus

Als het gaat om zeer besmettelijke overdraagbare ziekten, heeft de Islam ons voldoende begeleiding gegeven. Hoewel ze waarschijnlijk geen coronavirus hadden in de tijd van de Profeet (vzmh), hadden ze wel de pest.

De Profeet (vzmh) zei: “Als je erover hoort (de pest) in een land waar je in bent, ren er niet voor weg en als je hoort dat het in een bepaald land is uitgebroken, ga dat land dan niet binnen.” (Bukhari)

Het tweede deel van deze overlevering is vrij duidelijk, maar het eerste deel verdient enig uitleg. De natuurlijke reactie van een persoon die wordt geconfronteerd met een zeer besmettelijke ziekte is ontvluchten. Het is echter duidelijk dat de hadith refereert in overeenstemming met de officiële aanbevelingen vandaag door medische zorgverleners.

Maar het is niet alleen de quarantaine die door Islam wordt aangespoord. Basishygiëne die overdracht voorkomt, staat prominent in deze overlevering. In een andere overlevering staat dat: “Telkens wanneer de Profeet (vzmh) niesde, bedekte hij zijn mond met zijn hand of een stuk stof …” (At-Tirmidhi). Handen wassen, wudhu, ghusl en persoonlijke hygiëne zijn allemaal sterke aspecten van de Islam. In een tijd als deze is het vooral belangrijk om de hygiëneregels goed te volgen om de verspreiding van het virus te stoppen.

De Islam legt daarom een stevige basis voor het indammen van de verspreiding van besmettelijke ziekten.

Wat de genezing van de ziekte betreft, zei de profeet (vzmh): “Er is geen ziekte die Allah heeft neergezonden, behalve dat hij ook de behandeling heeft neergelegd.” (Bukhari) We zijn niet allen wetenschappers, artsen, verpleegkundigen of andere overheidsmedewerkers die het virus bestrijden, maar we kunnen nog steeds actief deelnemen aan deze inspanningen door eenvoudigweg de regels en richtlijnen van onze regeringen te volgen en volledige samenwerking te verlenen aan lokale functionarissen. Ons deel doen als verantwoordelijke burgers is van het grootste belang bij de uiteindelijke genezing en beheersing van dit virus en laten we het volgende vers niet vergeten:

“Als iemand een leven redde, zou het zijn alsof hij het leven van de hele mensheid redde.” (Al Maeda 32)

Reacties zijn gesloten.