Persverklaring Prof. Dr. Ahmet Akgunduz

Op 27 november verklaarde Rector Ahmet Akgunduz van de Islamic University of Applied Sciences op AKIT TV als theoloog dat de Koran staatsgrepen verwerpt en daarop zelfs de doodstraf stelt. Ook de Rechtsstaat verzet zich tegen staatsgrepen en zij worden ook in mensenrechtenverdragen, zoals het Afrikaanse Handvest voor Mensenrechten en Volkenrechten, veroordeeld.
Het ging hier om een uitleg van de Koran en niet om het innemen van een standpunt over de huidige politieke of juridische situatie in Turkije. Of de verdachten schuldig zijn aan het plegen van een staatsgreep is aan de rechter, die dit dient vast te stellen in het kader van een behoorlijk proces.
Naar aanleiding van de opmerkingen van professor Akgunduz verklaarde Mehmet Cerit van de Kanttekening in een tweet dat de Rector zich schuldig zou maken aan haatzaaien door te pleiten voor het afslachten van Gülen aanhangers omdat ze tegen de Turkse staat zouden zijn. Dit is een volstrekt onjuiste en tendentieuze weergave van de opmerkingen van Professor Akgunduz, die niet zijn persoonlijke mening gaf, maar een uitleg van de Koran.

Contactpersoon: Tom Zwart 06 2705 2580

Reacties zijn gesloten.